Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Robert Dzierżanowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    232

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Absolwent Wydziału Budownictwa mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku – kierunek Mechanika i budowa maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2002 r. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, swe zainteresowania naukowe skupiając nad poprawą efektywności procesu suszenia. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz szereg kursów z zakresu transferu wiedzy z nauki do przemysłu. Zatrudniony na stanowisku adiunkta, od 2008 r. pełni funkcję z-cy dyrektora Instytutu Inżynierii mechanicznej ds. dydaktycznych. Praca naukowa dr inż. R. Dzierżanowskiego związana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz recyklingiem.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4637-5185https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4637-5185http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4637-5185%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4637-5185

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60333/
URN
urn:pw-repo:WUT60333

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek