Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wiesława Ciesińska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    354

Bibliometria*

Biogram

Ukończyła Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej (1995r.), Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1999r. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Instytutu Chemii w Płocku. Specjalizuje się w: chemii i technologii polimerów, chemii i technologii produktów przerobu węgla kamiennego i ropy naftowej. Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje: kompozycje bitumiczno-polimerowe, w tym modyfikację, właściwości i zastosowania; reologię materiałów bitumicznych i polimerowych oraz gospodarkę odpadami.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
technologia chemiczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7176-759Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7176-759Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7176-759X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7176-759X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60313/
URN
urn:pw-repo:WUT60313

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek