Switch on EDIT for your profile
.png
Tatiana Brzozowska,
The Institute of Chemistry
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Email:
Phone: +48 24 367-2199
Room no: 343

Publications

Authored books [2]
Chapters from monography [20]
Brzozowska Tatiana, Zieliński Janusz, Gurdzińska Elżbieta [et al.]: Badania nad możliwością zmniejszenia ilości produktu ubocznego wydzielanego w procesie produkcji PE-HD, in: Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015 / Steller Ryszard , Żuchowska Danuta (eds.), 2015, Wydawnictwo TEMPO s.c., ISBN 978-83-86520-22-0, pp. 265 - 268
Brzozowska Tatiana, Makomaski Grzegorz, Zieliński Janusz [et al.]: Badania właściwości kompozycji asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem polietylenowym, in: Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2017 / Ryszard Steller, Danuta Żuchowska (eds.), 2017, Wydawnictwo Tempo s.c., ISBN 978-83-86520-23-7, pp. 189-192
Ciesińska Wiesława, Zieliński Janusz, Makomaski Grzegorz [et al.]: Sorbenty węglowe i mineralno-węglowe z zastosowaniem kompozycji pakowo polimerowych , in: Studium koncepcyjne wybranych technologii perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe / Machnikowski Jacek, Ściążko Marek (eds.), vol. 3. Zaawansowane materiały węglowe, 2010, Insytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ISBN 978-83-930194-0-3, pp. 64-89
Gurdzińska Elżbieta, Liszyńska Barbara, Zieliński Janusz [et al.]: Wykorzystanie odpadów poliolefin do mas izolacyjnych aplikowanych na gorąco, in: Materiały Polimerowe '2010 / Spychaj Tadeusz (eds.), 2010, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-046-5, pp. 257-261
Makomaski Grzegorz, Zieliński Janusz, Liszyńska Barbara [et al.]: Pak węglowy modyfikowany odpadami tworzyw sztucznych jako surowiec do otrzymywania porowatych materiałów węglowych, in: Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2017 / Ryszard Steller, Danuta Żuchowska (eds.), 2017, Wydawnictwo Tempo s.c., ISBN 978-83-86520-23-7, pp. 293-296
Makomaski Grzegorz, Brzozowska Tatiana, Ciesińska Wiesława [et al.]: Wastes polyesters as precursor for activated carbons, in: Carbon materials & polymer composites : development in preparation, investigation, and application : VII International Scientific and Technical Conference, November 13-16, 2012, Ustroń-Jaszowiec, Poland : programme and book of abstracts, 2012, Institute for Engineering of Polymer Materials & Dyes, ISBN 978-83-63555-05-4, pp. 69-70
Osowiecka Blandyna, Zieliński Janusz, Gurdzińska Elżbieta [et al.]: Termiczna destrukcja kompozycji złożonych z odpadów tworzyw sztucznych w bitumach naftowych lub węglowych, in: Materiały Polimerowe '2010 / Spychaj Tadeusz (eds.), 2010, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-046-5, pp. 463-468
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.