Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Tatiana Brzozowska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 21 99
  • Pokój
    343

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1995 roku na Politechnice Warszawskiej, stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 2000, na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Od 1994 do 1995 roku jako asystent-stażysta, od 1995r. jako asystent, a od 2000r. jako adiunkt w Zakładzie Tworzyw Sztucznych, Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku. Specjalność naukowa: tworzywa sztuczne, chemia i technologia otrzymywania bitumów modyfikowanych polimerami. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
technologia chemiczna / dziedzina nauk chemicznych / obszar nauk ścisłych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6357-965Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6357-965Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6357-965X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6357-965X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60305/
URN
urn:pw-repo:WUT60305

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek