Switch on EDIT for your profile
.png
Paweł Łukowski,
The Institute of Civil Engineering
Faculty of Civil Engineering
Email:

Publications

Authored books [10]
Edited books
Chapters from monography [8]
Czarnecki Lech, Łukowski Paweł, Jasiczak Józef: Ochrona i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504, in: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych / Kamiński M. [et al.], 2010, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 978-83-7125-196-2, pp. 31-45
Jackiewicz-Rek Wioletta, Konopska-Piechurska M., Garbacz Andrzej [et al.]: Warunki dojrzewania próbek betonowych a ich wytrzymałość na rozciąganie, in: Beton i konstrukcje z betonu-badania / Szmigiera Elżbieta Danuta, Łukowski Paweł, Jemioło Stanisław (eds.), 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-364-2, pp. 53-64
Łukowski Paweł, Jaworska Beata Eliza, Sokołowska Joanna Julia [et al.]: Wpływ dodatku mineralnego na własciwości kompozytów polimerowo-cementowych, in: Beton i konstrukcje z betonu-badania / Szmigiera Elżbieta Danuta, Łukowski Paweł, Jemioło Stanisław (eds.), 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-364-2, pp. 19-28
Papers from journals [71]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.