Switch on EDIT for your profile
.png
Paweł Łukowski,
The Institute of Civil Engineering
Faculty of Civil Engineering
Email:

PhD

Instytut Inżynierii Budowlanej [5]
Czarnecki Lech
Łukowski Paweł: Model zależności skład-właściwości betonów żywicznych, Wydział Inżynierii Lądowej, Title date:14-06-1995
Łukowski Paweł [4]
Salih Ali: Ocena wpływu żużla wielkopiecowego jako dodatku do betonu na jego trwałość w obiektach infrastruktury rolniczej, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 10-09-2018, Title date:26-09-2018
Jaworska Beata Eliza: Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 11-10-2017, Title date:18-10-2017
Konopska-Piechurska Małgorzata: Modele zależności między cechami mechanicznymi betonów do nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 19-04-2016, Title date:20-04-2016
bibtex
Create an Alert
Go to selected page

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.