Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Sergiusz Łuczak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 83 15
  • Pokój
    614

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dwukrotny Mistrz Polski w modelarstwie samochodowym (1988, 1992). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki PW w 1997 r. na specjalności Konstrukcja Urządzeń Precyzyjnych, gdzie uzyskał również stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn (2003, 2016). Pełni funkcję prodziekana ds. studenckich oraz kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki (zatrudnienie od 2004 r., na stanowisku profesora uczelni od 2018 r.). Przedmiotem jego zainteresowań jest mechatronika, mechanika precyzyjna, w tym technika zegarowa oraz mikrosystemy. Swoje prace naukowe realizuje m.in. w zakresie badań doświadczalnych akcelerometrów MEMS ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów odchylenia od pionu. Brał udział w realizacji kilku grantów (dwóch europejskich, kilku krajowych i kilku uczelnianych/dziekańskich). Jest autorem 20+ artykułów w czasopismach naukowych i 6 zgłoszeń patentowych. Brał czynny udział w 20+ krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Micro and Nanosystems". Opracował 90+ recenzji dla czasopism naukowych z bazy JCR. Nagrodzony za działalność naukową przez Rektora PW (2004, 2008, 2017, 2019) oraz Komitet Mechaniki PAN (2007), a także dydaktyczną przez Rektora PW (2011, 2012), Klub Miłośników Zegarów i Zegarków (2014) oraz medalem KEN (2019). Zainteresowania pozanaukowe: biblijne chrześcijaństwo (The Last Reformation, kościół organiczny), motocykle, pływanie, nurkowanie sprzętowe i na zatrzymanym oddechu, muzyka elektroniczna.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2351-9473https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2351-9473http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2351-9473%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2351-9473https://www.researchgate.net/profile/Sergiusz-Luczak/

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60249/
URN
urn:pw-repo:WUT60249

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek