Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Monika Żubrowska-Sudoł

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 72 29
 • Pokój
  512
 • Konsultacje
  poniedziałek 12:15 - 13:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka studiów na Wydziale IŚ Politechniki Warszawskiej, z dyplomem mgra inż. w specjalności biotechnologia środowiska, który uzyskała w 1999 a następnie podjęła studia doktoranckie na PW w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, które zostały zwieńczone dyplomem doktora nauk technicznych w 2003 roku. Od 2004 łączy pracę naukową i dydaktyczną na kolejnych stanowiskach: adiunkta i adiunkta z habilitacją, czemu odpowiadał osiągnięty tytuł naukowy doktora hab. w 2014 roku. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensyfikacja usuwania ze ścieków związków biogennych oraz niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Tematyka realizowanych prac badawczych i wdrożeniowych dotyczy w szczególności: 1) wykorzystania technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków, 2) usuwania azotu w procesie deamonifikacji, 3) synergicznego usuwania azotu i fosforu w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej, 4) wykorzystania dezintegracji osadów nadmiernych do pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji usuwania ze ścieków związków biogennych. Uczestniczyła w pozyskaniu siedmiu projektów badawczych (w sześciu, jako główna wykonawczyni, w jednym kier.) finansowanych ze środków MNiSW, NCN, NCBR oraz Politechniki Sztokholmskiej (KTH), z którą współpraca odbywała się w ramach dwóch staży naukowych (jednego 6-mies. w ramach Programu Rozwojowego PW, drugiego 2-mies., ufundowanego przez KTH). Współpraca z KTH dotyczyła także dydaktyki i doprowadziła do podpisania umowy o współpracy w ramach programu Erasmus. Dorobek badawczy przedstawiła w jednej monografii, 7 rozdziałach w monografiach, 42 artykułach, w tym w ośmiu opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz w 15 referatach wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-6922-8992https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6922-8992http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6922-8992%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6922-8992

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60153/
URN
urn:pw-repo:WUT60153

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony