Włącz edycję swojego profilu
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
Profesor Uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347229
Pokój: 512
Konsultacje: poniedziałek 12.15 - 13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Żubrowska-Sudoł Monika: Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, nr 67, 2015, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-226-3, 126 s.
Rozdziały z monografii [6]
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Sytek Katarzyna [i in.]: Ocena aktywności denitryfikujących bakterii defosfatacyjnych w wybranych układach technologicznych z osadem czynnym, w: Polska Inżynieria Środowiska : prace / Pawłowski A., Dudzińska M. R. (red.), vol. I, nr 99, 2012, Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-89293-18-3, ss. 161-174
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Banaszewska Magdalena [i in.]: Ocena wydajności akumulacji ortofosforanów w warunkach anoksycznych z wykorzystaniem testu poboru fosforu, w: Oczyszczanie Ścieków i Przeróbka Osadów Ściekowych / Sadecka Z. Krupińska I. Płucienniki-Koropczuk E. (red.), 2008, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-169-9, ss. 79
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Cyganecka A. [i in.]: Próba uzyskania synergicznego usuwania azotu i fosfru w reaktorze SBR z wymuszoną fazą atoksyczną, w: Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych / Heidrich Zbigniew (red.), 2010, Seidel - Przywecki Sp. z o.o., ISBN 978-83-60956-20-5, ss. 141-157
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika: Wpływ krotności dawkowania ścieków w cyklu na efektywność usuwania azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym (SBR), w: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / Sadecka Z. [i in.] (red.), vol. 3, 2009, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-250-4, ss. 63-73
Podedworna Jolanta, Bisak Agnieszka, Żubrowska-Sudoł Monika [i in.]: Wpływ procesu dezintegracji osadów pofermentacyjnych na zmianę stopnia ich mechanicznego odwadniania - badania wstępne, w: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / Sadecka Z. [i in.] (red.), vol. 4, 2010, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-337-2, ss. 147
Artykuły z czasopism [63]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.