Włącz edycję swojego profilu
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
Profesor Uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347229
Pokój: 512
Konsultacje: poniedziałek 12.15 - 13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty (archiwum)

unknown 111300 [3]
2011 [2]
ZWYKŁY [2]
[N523 7373 40 POLON] Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej. Kierownik w PW: Podedworna Jolanta, , Tel. : (22) 234 53 30, data wniosku 14-07-2010, data rozpoczęcia 16-05-2011, planowana data zakończenia 30-06-2013, Zakończony
WIBHiIŚ Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
[N523 7368 40 POLON] Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych. Kierownik w PW: Żubrowska-Sudoł Monika, , Tel. : +48222347229, data wniosku 13-07-2010, data rozpoczęcia 26-05-2011, planowana data zakończenia 31-12-2012, Zakończony
WIBHiIŚ Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2006
ZWYKŁY
[N207 018 31/1002] Badania nad usuwaniem biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defoststacyjnej. Kierownik w PW: Podedworna Jolanta, , Tel. : (22) 234 53 30, data wniosku 19-01-2006, data rozpoczęcia 26-10-2006, planowana data zakończenia 31-01-2009, Zakończony
WIBHiIŚ Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
2011
Projekty finansowane przez NCN
Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych. Kierownik w PW: Żubrowska-Sudoł Monika, , Tel. : +48222347229, data rozpoczęcia 03-01-2011, data zakończenia 31-12-2013, xxx, Zakończony
Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.