Włącz edycję swojego profilu
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
Profesor Uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347229
Pokój: 512
Konsultacje: poniedziałek 12.15 - 13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Prace dyplomowe

Zakład Biologii [2]
Muszyński Adam [2]
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków [42]
Podedworna Jolanta
Krasa Joanna: Badanie efektywności oczyszczania ścieków i aktywności biomasy w założonych warunkach pracy reaktora porcjowego ze złożonym ruchomym (stężenie tlenu w fazach tlenowych cyklu 4 i 5 mg O2/l), 2015
Żubrowska-Sudoł Monika [41]
Szałkowska Karolina Maria: Badania nad wpracowaniem błony biologicznej w reaktorze MBSBBR z wypełnieniem EvU-Perl, ze szczególnym uwzględnieniem procesu nitryfikacji, 2019
Markiewicz Marta: Analiza szybkości procesów denitryfikacji i biologicznej defosfatacji zachodzących przy udziale zdezintegrowanych osadów jako źródła węgla organicznego, 2018
Guzowska Joanna, Gogacz Anna: Zdezintegrowany osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji, 2016
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.