Włącz edycję swojego profilu
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
Profesor Uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347229
Pokój: 512
Konsultacje: poniedziałek 12.15 - 13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Garlicka Agnieszka
2018
2017
Garlicka Agnieszka, Żubrowska-Sudoł Monika: Nagroda za najlepszy referat pt: Influence of hydrodynamic disintegration on solubilization and bioavailability of sludge particulate material. 1st IWA National Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Smart Cities, 2017
Piechna Paula
2017
Piechna Paula, Żubrowska-Sudoł Monika, Przysiecka Ł.: Nagroda za najlepszy poster pt.: Long-term operation of IFAS-MBBR wastewater treatment plant – the activity of activated sludge and biofilm. 1st IWA National Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Innovative Cities, 2017
Piechna Paula, Żubrowska-Sudoł Monika: Nagroda za najlepszy referat pt.: Respirometric activity of activated sludge and biofilm in IFAS-MBBR system. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem”, 2017
Podedworna Jolanta
2015
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Sytek-Szmeichel Katarzyna: Wyróżnienie za referat pt. „Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”, Warszawa 23-24 kwietnia 2014, 2015
Walczak Justyna
2018
Żubrowska-Sudoł Monika
2014
Żubrowska-Sudoł Monika, Walczak Justyna: Nagroda Aquaeductus za najlepszy referat p.t. „Doświadczenia w wykorzystaniu zdezintegrowanych osadów nadmiernych jako źródła węgla organicznego w procesach biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych", 2014
Scientific or artistic achievements
Augustyniak Paula
2016
Żubrowska-Sudoł Monika
2016
2015
2013
Achievements underlying the granting PhD degree
Żubrowska-Sudoł Monika
2015
Other prizes
Walczak Justyna
2015
Walczak Justyna, Żubrowska-Sudoł Monika, Augustyniak Paula: Nagroda za najlepszy poster p.t. „Influence of hydrodynamic disintegration on the release of organic and nutrient compounds from activated sludge. IWA: Balkan Young Water Professionals 2015, 10–12 May 2015, Thessaloniki, Greece, 2015
Award for organisational achievements
Żubrowska-Sudoł Monika
2017
Doctor
Żubrowska-Sudoł Monika
2003
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.