Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Piotr Ziętek - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 50 21
 • Pokój
  230
 • Konsultacje
  piątek 14:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Specjalista z dziedziny wentylacji i klimatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu wewnętrznego. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2001 roku uzyskując dyplom mgra inżyniera. Od 2001 roku pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska początkowo, jako asystent w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji, w Zakładzie Wentylacji i Klimatyzacji. W roku 2007 obronił pracę doktorską pt. "Zmienność charakterystyki strumienia wyporowego w warunkach nieizotermicznego nawiewu powietrza", uzyskał stopień doktora nauk technicznych i od tego czasu pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą badań i analiz związanych z wentylacją i klimatyzacją, rozdziałem powietrza wentylacyjnego, techniką chłodniczą na potrzeby klimatyzacji i ogrzewania, a także aspektów związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów HVACR w budynkach. W latach 2001-2012 członek, a od roku 2012 sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od 2010 Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych oraz opiekun Koła Naukowego Wentylacji i Klimatyzacji. Jest organizatorem Laboratorium Chłodnictwa. Od 2014 roku jest redaktorem tematycznym działu wentylacji i klimatyzacji w czasopiśmie naukowo-technicznym Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego PKN ds. Wentylacji i Klimatyzacji.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5611-2835https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5611-2835http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5611-2835%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5611-2835

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60105/
URN
urn:pw-repo:WUT60105

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek