Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mariusz Zdrojek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 71 70
 • Pokój
  127 GF
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Zainteresowania: Nanorurki węglowe, Grafen, Materiały dwuwymiarowe, Nanotechnologia, Nano-urządzenia, Nano-elektronika, Nanostruktury; Transport elektryczny w niskich temperaturach, Spektroskopia Ramana, Mikroskopia sił atomowych i elektrostatycznych; Elektrostatyczne, optyczne, elektroniczne i strukturalne własności nanostruktur, Nanorurkowe tranzystory polowe, Detekcja pojedynczych elektronów; Własności kropek kwantowych

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8897-6205https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8897-6205http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8897-6205%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8897-6205

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60013/
URN
urn:pw-repo:WUT60013

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek