Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr Ewa Zborowska
Adiunkt
Zakład Biologii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347885
Pokój: 412
Konsultacje: niedziela 10.15-11.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa


Mikrobiolog, pracownik Zakładu Biologii na Politechnice Warszawskiej, współautorka skryptów do zajęć laboratoryjnych z mikrobiologii ogólnej, biologii środowiska i biotechnologii w inżynierii środowiska, autorka artykułów naukowych z dziedziny bioremediacji gruntów z produktów ropopochodnych, biologicznych metod usuwania zanieczyszczeń gazowych i oczyszczania ścieków.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?