Włącz edycję swojego profilu
dr hab. n. ekon. inż. organizator przemysłu Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Profesor uczelni
Katedra Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
email:
Pokój: Narbutta 85 pok. 137
Konsultacje: uzgadniane mailowo
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1
Strona domowa


W przeszłości : m.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112), członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych, sekretarz zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, dziekan Wydziału Zarządzania PW. Laureat w 1998 i 1999 r. nagrody „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy) tygodnika Computerworld, laureat w 2014 r. Wyróżnienia im. prof. R.Kaszubskiego przyznawanego przez Związek Banków Polskich, nominowany w roku 2015 do nagrody LUMEN dla Liderów Zarządzania Uczelnią, umieszczony w roku 2017 przez IDG na liście 100 wiodących CIO w Polsce. Obecnie:  przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Łączności-PIB, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, członek Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity”, „Cloud” oraz „Usługi mobilne”. przewodniczący Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej prowadzonej przez Fundację IT Leader pod patronatem Rektora PW i Ministra C,  naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przeszło 200 publikacji, m. in. redaktor monografii: „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym”(2008), „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011) i „Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu” (2015); autor/współautor książek: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013,) „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania” (2013), „Operational risk as a problematic triad ...” (2014), "Plus ratio quam vis consuetudini ..." (2017), "Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego" (2018). Kierownik po stronie PW jako konsorcjanta projektów badawczo-wdrożeniowych: „Metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa” (2013-17), „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSRG” (2015-18).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): nauki o zarządzaniu / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.6 nauki o zarządzaniu i jakości : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?