Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dorota Zawieska

dr hab. inż. Dorota Zawieska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 75 87
  • Pokój
    325

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Geodezji Kartografii (1981), specjalność fotogrametria. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geodezji i Kartografii PW od 1984 roku. Stopnień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 2003 r. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, za którą uzyskała nagrodę Rektora PW. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w 2014 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalność naukowa: fotogrametria bliskiego zasięgu, przetwarzanie obrazów cyfrowych, automatyzacja pomiarów fotogrametrycznych, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów, integracja wieloźródłowych danych fotogrametrycznych, zastosowanie skaningu naziemnego i obrazów cyfrowych w różnych dziedzinach gospodarki a w szczególności w ochronie dziedzictwa dóbr kultury. W latach 1998-2001 kierowała grantem KBN, wykonywanym w ramach Strategicznego Programu Rządowego, dotyczącego wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w profilaktyce medycznej zawodowych chorób kręgosłupa w aspekcie ergonomicznego stanowiska pracy. Była głównym wykonawcą wielu grantów finansowanych przez KBN oraz kierownikiem grantów dziekańskich. Jest współautorem patentu - systemu i urządzenia do diagnozowania wad postawy, który został wdrożony w wielu ośrodkach medycznych i rehabilitacyjnych w Polsce. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie Złotego Inżyniera Roku w kategorii „Nauka”, w konkursie organizowanym przez Przegląd Techniczny NOT. Jest autorem 1 monografii oraz autorem bądź współautorem ponad 60 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem (lub współautorem) wielu ekspertyz sądowych z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy Fotogrametrii Inżynierskiej, Orientacja Przestrzenna Zobrazowań, Fotogrametria Bliskiego Zasięgu, Standardy Opracowań Fotogrametrycznych. Jest opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych, z których wiele było wyróżnionych na konkursach prac dyplomowych. Od października 2008 roku jest pełnomocnikiem Dziekana d.s Zamówień Publicznych. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji oraz członek Redakcji Czasopisma „Reports on Geodesy and Geoinformatics”.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
geodezja i kartografia / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4949-2793https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4949-2793http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4949-2793%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4949-2793

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59969/
URN
urn:pw-repo:WUT59969

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek