Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
Prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Profesor
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345426, +48228251863
Pokój: 617
Konsultacje: czwartek 14.00-15.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:13

Profesor Politechniki Warszawskiej. Ukończył LO w Krośnie Odrzańskim (1979) oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PW na specjalności Fizyka Techniczna (1985). Pracował m.in. w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Fizyki PAN, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk fizycznych (1994). W okresie pracy w PAN zajmował się głównie fizyką ciała stałego, w tym magnetyzmem i materiałami magnetycznymi, związkami międzymetalicznymi, nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi oraz przejściami fazowymi. Po przejściu na Politechnikę Warszawską (1996) zajmuje się statystyką (w szczególności geostatystyką) i informatyką środowiska oraz wybranymi zagadnieniami fizyki w zagadnieniach środowiskowych. Habilitował się w 2006r. (inżynieria środowiska – zastosowania informatyki i statystyki), zaś tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2015r. Od czerwca 2012r. kierownik Zespołu Statystyki i Badań Zdalnych Środowiska, a od października t. r. Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. Autor licznych publikacji naukowych i referatów, w tym wielu opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej http://www.researcherid.com/rid/K-4740-2012. Jego prace opublikowane podczas pracy na Politechnice Warszawskiej dotyczą szerokiego spektrum zagadnień z zakresu badań środowiska (np. gleb) z wykorzystaniem różnorodnych metod pomiarowych, zarówno naziemnych (np. magnetometrii) i zdalnych (np. satelitarnych). Wiele z tych prac posiada również walor praktyczny lub inżynierski i dotyczy np. zanieczyszczenia środowiska, analizy ryzyka, zagrożenia metanowego w kopalniach, obserwacji wilgotności gleby. Przebywał na wielu stażach naukowych m.in. w Rumunii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Rosji i USA. Recenzent lub członek komitetów redakcyjnych w wielu renomowanych czasopismach naukowych. Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Hobby: literatura, historia, fizyka, matematyka, turystyka, otwarte oprogramowanie, muzyka, popularyzacja nauki.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 75.0 %; 6.7 nauki o Ziemi i środowisku : 25.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.