Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Janina Zaczek-Peplinska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 60 69
  • Pokój
    304

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskała w 2008 roku i doktora habilitowanego w roku 2019 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych, którego jest kierownikiem. Jest autorką lub współautorką ponad stu dwudziestu publikacji naukowych (i wystąpień konferencyjnych) związanych z analizą i wykorzystaniem klasycznych geodezyjnych danych pomiarowych, pomiarów przemieszczeń, wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w geodezji inżynieryjnej, ocen stanu powierzchni na podstawie analizy spektralnej danych pomiarowych. Specjalizuje się w monitoringu geodezyjnym obiektów hydrotechnicznych Brała udział w licznych pracach pomiarowo-badawczych związanych z wyznaczaniem przemieszczeń i oceną stanu technicznego obiektów inżynierskich. W latach 2013-2015 była stypendystką Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Współpracuje z Instytutem Geodezji i Nauk Geoinformacyjnych Uniwersytetu technicznego w Berlinie (Institute of Geodesy and Geoinformation Science TU Berlin). Jest współautorką skryptów i monografii w zakresie geodezji inżynieryjnej. Recenzuje skrypty i podręczniki akademickie oraz artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych. Była kierownikiem lub wykonawcą kilku grantów dziekańskich i rektorskich. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dydaktyczne na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna, na studiach pierwszego (inżynierskich) i drugiego (magisterskich) stopnia. Bierze udział w pracach wielu komisji wydziałowych i uczelnianych,  komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji naukowych (m.in.: cyklu konferencji międzynarodowych "Aktualne Problemy Geodezji Inżynieryjnej"). Członkini Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W roku 2011 otrzymała Nagrodę Zespołową II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne, w roku 2020 otrzymała Nagrodą Indywidualną I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
geodezja i kartografia / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4875-4250https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4875-4250http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4875-4250%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4875-4250

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59873/
URN
urn:pw-repo:WUT59873

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek