Włącz edycję swojego profilu
dr Cezary Woźniak
adiunkt dydaktyczny
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
email:
Pokój: pok. 511, ul. Noakowskiego 18/20
Języki komunikacji: polski, angielski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngJestem prawnikiem specjalizującym się w: prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, procesie inwestycyjno-budowlanym. Taka specjalizacja wynika stąd, że poszukuję punktów stycznych pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. Szukam sytuacji, w których klasyczne problemy administracji będzie można rozwiązać stosując konstrukcje prawa cywilnego.

W 1996 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2005 roku uzyskałem dyplom doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1996 byłem zatrudniony w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. W latach 1996-2000 byłem specjalistą w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W roku 2000 byłem ekspertem delegowanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do pracy w komisji do spraw audytu polskiego lotnictwa cywilnego. Współtworzyłem projekt ustawy – Prawo lotnicze oraz licznych aktów wykonawczych do niej.

W latach 2008-2016 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Odbyłem 2 wyjazdy na studia zagraniczne: Exeter (Wielka Brytania), Plymouth (Wielka Brytania). Byłem współorganizatorem 3 konferencji.


Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?