Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Cezary Woźniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Pokój
  pok. 511, ul. Noakowskiego 18/20
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Jestem prawnikiem specjalizującym się w: prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, procesie inwestycyjno-budowlanym. Taka specjalizacja wynika stąd, że poszukuję punktów stycznych pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. Szukam sytuacji, w których klasyczne problemy administracji będzie można rozwiązać stosując konstrukcje prawa cywilnego.

W 1996 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku uzyskałem dyplom magistra na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2005 roku uzyskałem dyplom doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1996 byłem zatrudniony w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. W latach 1996-2000 byłem specjalistą w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W roku 2000 byłem ekspertem delegowanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do pracy w komisji do spraw audytu polskiego lotnictwa cywilnego. Współtworzyłem projekt ustawy – Prawo lotnicze oraz licznych aktów wykonawczych do niej.

W latach 2008-2016 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Odbyłem 2 wyjazdy na studia zagraniczne: Exeter (Wielka Brytania), Plymouth (Wielka Brytania). Byłem współorganizatorem 3 konferencji.


Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6128-8672https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6128-8672http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6128-8672%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6128-8672

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59745/
URN
urn:pw-repo:WUT59745

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek