Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Marek Wasiucionek - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    22 234 5350, 22 234 8758
  • Pokój
    137 GF, 714 GM
  • Konsultacje
    środa 10:12, p.137 GF

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Przedmioty: - Materiały amorficzne i nanostrukturalne (WF) - Podstawy fizyki 1 (WF) - Podstawy fizyki 2 (WF)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0470-0277https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0470-0277http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0470-0277%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0470-0277

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59433/
URN
urn:pw-repo:WUT59433

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek