Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Anna Agata Wagner

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dr inż. arch. Anna Agata Wagner, adiunkt, Pracownia Architektury Powszechnej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1990, doktorat 1998. Ważniejsze publikowane prace naukowe: Bankowe gmachy, \"Spotkania z zabytkami\", 1994; Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego projekty wyższych szkół politechnicznych w Nowoczerkasku i Tyflisie, \"KAiU\", 1995; Profesora Mariana Lalewicza niezrealizowane plany rozbudowy Politechniki Warszawskiej na Polu Mokotowskim, \"KAiU\", 1998; Kształtowanie się wielkomiejskiego oblicza Warszawy, „Warszawa 2000”, Warszawa 1999; Zespół architektoniczny Warszawskiego Instytutu Politechnicznego na tle europejskich wyższych uczelni technicznych, „Mazowsze”, 1999; Architektura Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wyd. PW, 2001, i wersja angielska; Idea architektury klasycznej w gmachu Nowej Kreślarni PW, „Prace naukowe” WAPW T.II; Siedziba Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – stuletnia historia gmachu, „Schola Architecturae – Budynki szkół architektury”, Wrocław 2005; Pomysł na Pragę – wizje rewitalizacji starej Pragi, „PRO-REVITA, Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych”, Łódź 2007; Obszar Pola Mokotowskiego i jego otoczenie jako poligon doświadczalny warszawskiej architektury dwudziestolecia powojennego, „Aktualne problemy konserwatorskie Gdańska”,T.III 2007. Nagrody, odznaczenia: Nagroda indywidualna II stopnia Rektora PW 1999, wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2000, Nagroda indywidualna I stopnia Rektora PW 2002. Projekty: Lądek Zdrój, budynek sortowni dla Kompostowni Miejskiej, 1994; Pielgrzymowice, dom jednorodzinny, 1998; Jastrzębie Zdrój, blok wielorodzinny TBS-DASZEK, 2001; Zalesie Dolne, rozbudowa domu jednorodzinnego, 2007.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8629-8092https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8629-8092http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8629-8092%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8629-8092

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59385/
URN
urn:pw-repo:WUT59385

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek