Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Urbaniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 64 17
 • Pokój
  225a Gmach Główny Plac Politechniki 1
 • Konsultacje
  Wtorek godz. 13:00-13:45. Środa. godz. 15:00-15:45 (Kod zespołu MS Teams: cj6wtog)
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Zainteresowania zawodowe:

 • Rozwój oraz zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności zastosowanie w administracji publicznej.
 • Nowoczesne technologie i innowacyjność.
 • Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych.
 • Czynniki rozwoju elektronicznej administracji (technologiczne, prawne, organizacyjne, społeczne, ekonomiczne ...).
 • Bezpieczeństwo (także cyber...) oraz ochrona informacji.
 • Zarządzanie projektami oraz informatyczne systemy zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Sztuczna inteligencja (szanse, zagrożenia, zastosowania).

Zainteresowania badawcze to przede wszystkim nowe metody przetwarzania informacji, wykorzystanie systemów teleinformatycznych w zarządzaniu oraz wspomaganie diagnostyki medycznej przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, w szczególności takich schorzeń jak: choroba wieńcowa, zawały serca, nowotwory piersi. 

Autor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu wykorzystania komputerowych metod przetwarzania danych w diagnostyce medycznej oraz kilku publikacji o tematyce związanej z rozwojem elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Prowadzę wykład i ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne i komunikacyjne, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych oraz Systemy teleinformatyczne w administracji. Promotor kilkudziesięciu ukończonych licencjackich i magisterskich prac dyplomowych.

Rozwój zawodowy i praktyka:

Intensywny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływ na życie człowieka implikuje konieczność poszerzania własnej wiedzy, rozwój umiejętności zawodowych (praktycznych) oraz zdobywanie nowych kompetencji.

 • 2018 2020 - studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
 • 2013 – 2014 studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej".
 • 2007 2008 studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej p.n. Informatyczne Systemy Zarządzania.
 • 2006 studia doktoranckie: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki. Uzyskany stopień – doktor nauk technicznych. Wyróżnienie.

Tematyką związaną z informatyzacją oraz nowoczesnymi metodami przetwarzania informacji zajmuję się do dnia dzisiejszego. Doświadczenie praktyczne zdobyłem współtworząc, utrzymując i nadzorując działanie systemów teleinformatycznych w jednym z urzędów centralnych, będąc m.in. odpowiedzialnym za cyfryzację usług, systemy zarządzania informacjami oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych pracuję od 2004 r., początkowo na stanowisku asystenta a po uzyskaniu stopnia doktora, na stanowisku adiunkta

Pełnione funkcje:
 • Kierownik Laboratorium Komputerowego.
 • Prodziekan ds. studenckich (kadencja I (2012-2016), kadencja II (2016-2020), kadencja III (2020 - obecnie).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informatyki.    
 • Członek Komisji Stypendialnej dla Doktorantów PW.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Nagrody i wyróżnienia:
 • 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - Laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy wykładowca" oraz 2010, 2011, 2012, 2020 laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty".
 • 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - Nagroda Rektora PW za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2018, 2019, 2020 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne za rok akademicki 2017/2018. 2018/2019, 2019/2020.
 • 2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2015 - Srebrny Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.
 • 2007 - Nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia w 2006 r.
 • 2002 - Laureat nagrody "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation".

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4043-1599https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4043-1599http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4043-1599%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4043-1599

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59329/
URN
urn:pw-repo:WUT59329

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek