Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Umiejewska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 72 29
  • Pokój
    512
  • Konsultacje
    środa 9:00-10:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista technologii ścieków i osadów ściekowych. Po zdaniu matury w 1987 roku w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, wstąpiła na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, który ukończyła w roku 1993 uzyskując dyplom magistra inżyniera nauk technicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków i odpadów. W roku 1994 podjęła studia doktoranckie na PW, zwieńczone w roku 1999 dyplomem doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska przygotowując pracę doktorską pt. „Racjonalne rozwiązania unieszkodliwiania ścieków powstających poza zasięgiem kanalizacji”. Od października 1998 roku jest zatrudniona na Wydziale Inżynierii Środowiska (obecnie Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Głównymi tematami zainteresowań dr inź. Katarzyny Umiejewskiej są: oczyszczanie ścieków przemysłowych, przeróbka osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów beztlenowych oraz tematyka związana z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Jest współautorem podręczników akademickich „Oczyszczanie ścieków przemysłowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN (2010) oraz „Technologia osadów ściekowych”, Oficyna Wydawnicza PW (2008) oraz skryptu „Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych”, Oficyna Wydawnicza PW (2007). Dorobek badawczy przedstawiła w licznych publikacjach oraz w 10 referatach wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Jest promotorem 130 prac inżynierskich i magisterskich. Od 2006 roku dr inż. Katarzyna Umiejewska od jest kierownikiem studiów podyplomowych „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów”.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8461-1092https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8461-1092http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8461-1092%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8461-1092

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59325/
URN
urn:pw-repo:WUT59325

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek