Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Mateusz Turkowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 2223483128488
  • Pokój
    34, 235

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Profesor Politechniki Warszawskiej, obok aktywności dydaktycznej i badawczej na macierzystej uczelni, gdzie stworzył nowoczesne Laboratorium, w trakcie swojej działalności zawodowej wdrażał w praktyce nowe rozwiązania w zakresie metrologii przepływów. Pierwsza jego poważna praca inżynierska to zbiornik dzwonowy do pomiaru objętości gazów, do dziś wzorzec najwyższego rzędu w Głównym Urzędzie Miar. Opracował i wdrożył produkcję przepływomierzy z oscylatorem mechanicznym. Opracował nowatorską metodę pomiaru mieszaniny ciekłej siarki w powietrzem. Współpracuje ściśle z przemysłem, zwłaszcza z operatorami rurociągów. Dla Polskiego LNG opracował projekt budowlany stacji pomiarowej gazu dla Gazoportu w Świnoujściu. Współpracował przy budowie unikalnego Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy gazem przy wysokim ciśnieniu zbudowanym przez GAZ-SYSTEM SA, od koncepcji do nadzoru inwestorskiego. Uczestniczył we wdrażaniu systemu dynamicznego pomiaru paliw u Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Uczestniczy w projekcie budowy Laboratorium Badawczego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i współpracuje z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA przy modernizacji stacji pomiarowej ropy naftowej. Brał udział w pracach Komitetu ISO TC 30 (Flow Measurement in Closed Conduits), przewodniczył Komitetowi Technicznemu PKN zajmującemu się pomiarami przemysłowymi, jest członkiem Komitetu Standardów Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa. Utrzymuje robocze kontakty z wiodącymi Laboratoriami wzorcującymi przepływomierze w Europie i USA.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1049-8223https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1049-8223http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1049-8223%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1049-8223

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59273/
URN
urn:pw-repo:WUT59273

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek