Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Tulik

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 86 44
  • Pokój
    136

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2001 roku ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka, w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

W 2008 roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, za wyróżnioną rozprawę doktorską „Opracowanie rekombinacyjnych metod dozymetrii wiązek promieniowania stosowanych w terapii borowo-neutronowej”.

W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna.

Zainteresowania naukowe:

- dozymetria pól promieniowania mieszanego oraz terapeutycznych wiązek promieniowania jonizującego ze szczególnym uwzględnieniem metod i detektorów rekombinacyjnych;

- diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym kontrola jakości aparatury;

- ochrona radiologiczna ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych;

- rozwój wzorców oraz wzorcowych pól promieniowania jonizującego.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7512-680Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7512-680Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7512-680X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7512-680X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59257/
URN
urn:pw-repo:WUT59257

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek