Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Piotr Tulik
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8644
Pokój: 136

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 5
h-index (Cytowania WoS)*: 5Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2001 roku ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka, w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

W 2008 roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, za wyróżnioną rozprawę doktorską „Opracowanie rekombinacyjnych metod dozymetrii wiązek promieniowania stosowanych w terapii borowo-neutronowej”.

W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna.

Zainteresowania naukowe:

- dozymetria pól promieniowania mieszanego oraz terapeutycznych wiązek promieniowania jonizującego ze szczególnym uwzględnieniem metod i detektorów rekombinacyjnych;

- diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym kontrola jakości aparatury;

- ochrona radiologiczna ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych;

- rozwój wzorców oraz wzorcowych pól promieniowania jonizującego.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?