Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Wojciech Trochymiak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 825 90 75
  • Pokój
    437
  • Konsultacje
    czwartek 17:15 - 18:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Adiunkt Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, Instytutu Dróg i Mostów. Ekspert (uprawniony rzeczoznawca budowlany) w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji mostów; w szczególności mostów betonowych z naprężanymi cięgnami. Jest autorem lub współautorem 2 opracowań książkowych, 49 rozdziałów z monografii, 49 artykułów, 19 wygłoszonych referatów, 86 ekspertyz, 123 opinii, 22 projektów i 225 innych opracowań technicznych. Wypromował 89 dyplomantów. Pracuje w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9099-9457https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9099-9457http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9099-9457%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9099-9457

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59229/
URN
urn:pw-repo:WUT59229

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek