Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Agnieszka Tomczak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 15 40
 • Pokój
  229 A
 • Konsultacje
  Pierwsza połowa semestru (do 14 kwietnia): środa godz. 12:00-13:30 Druga połowa semestru (od 21 kwietnia): środa godz. 8:30-10:00 Konsultacje przez wideo lub telefon w Teams, kod do zespołu „Agnieszka Tomczak Konsultacje” udostępniony w przedmiotowych Teams’ach.
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii praca dydaktyczna w studiach policealnych. W 1996 r. zatrudniona jako dydaktyk w Politechnice Warszawskiej. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk Społecznych SGH. Zatrudniona na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta.

Od 2008 r. członek Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktyki i nauczania WAiNS w kadencji 2012-2016.

Prowadzi zajęcia z ekonomii, rachunkowości, ekonomii behawioralnej, marketingu, zarządzania, finansów przedsiębiorstwa, bankowości centralnej i rynków kapitałowych oraz seminaria dyplomowe. Promotorka ponad 200 prac dyplomowych. Współautorka popularnego podręcznika pt. „Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności”, współautorka dwóch książek do nauczania marketingu, w tym ”Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym” i autorka książki pt. „Podstawy rynku kapitałowego. Instytucje, instrumenty, metody inwestycyjne”. Dwukrotnie uczestniczyła w polsko-niemieckim seminarium studenckim, organizowanym przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Technische Hochschule (obecnie Technische Uniwersitȁt) w Darmstadt jako opiekun naukowy.

Zainteresowania naukowe w obszarach makroekonomii i finansów. W latach 2014-2017 kierowanie cyklem trzech wydziałowych projektów badawczych  pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw współczesnego świata”. Autorka monografii pt. ”Polityka monetarna w warunkach rozwoju rynków finansowych”, współautorka i redaktor lub współredaktor naukowy kilku monografii wydanych przez OW PW, opublikowała też liczne rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych, o tematyce: rynek kapitałowy, polityka pieniężna, spójność ekonomiczna krajów Unii Europejskiej, dług publiczny, polityka innowacyjna, marketing terytorialny i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Za pracę dydaktyczną i naukową pięciokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ekonomia / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0620-9919https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0620-9919http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0620-9919%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0620-9919

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59181/
URN
urn:pw-repo:WUT59181

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek