Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jan Słyk

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

profesor nadzwyczajny doktor habilitowany inżynier architekt Jan SŁYK Stanowisko: profesor nadzwyczajny Jednostka: Pracownia Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2016-2020. Życiorys: Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1992,doktorat 2001
od 1992 r. nauczyciel na WA PW. Staż dydaktyczny w UDM Detroit w ramach wymiany w roku 2000; kierownik i współautor programu międzynarodowych warsztatów eksperymentalnych we Florencji (2005) i w Trondheim (2006) Praktyka projektowa: w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Plastyków PRO ARTE (1991-1994), w firmie PA-2 (1994-1997), od 1997 - współzałożyciel, członek spółki autorskiej FP Akcent.
 Prace naukowe: m. in.: “Virtual Modeling and Multimedia Presentation as the Basic Principles of CAAD Education In Warsaw School of Architecture” [w: Design e-ducation, connecting the Real and the Virtual 20th eCAADe Conference Proceedings] z K. Koszewskim, S. Kowalem R. Rzadkiewiczem i S. Wroną, Warszawa 2002; “Virtual representation of the Historic space riches” [w: Automation in Construction nr 12/2003] z K. Tulkowską, Elsevier 2003; “Computer Design – is there any other way?” [w: Digital Design, 21st eCAADe Conference Proceedings] z S. Wroną, Graz 2003; “Information into Knowledge, the pathway to information modeling through architectural and urban context analysis” [w: Modelisation Informationnelle puor l’Architecture patrimoniale; Actes de l’Ecole Thematique] z K. Koszewskim i S. Wroną, Saint Maximin la Sainte-Baume, 2006; “Virtual window towards „pure” architecture” [w: ENHSA - EAAE Architectural Design Teachers’ Network Conference Proceedings]; Lizbona 2007 Nagrody: Nagroda rektora P.W. oraz Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę magisterską (1993). Nagroda Ministra Budownictwa III stopnia za realizację zespołu zabudowy mieszkaniowej na Wilanowie (w zespole, 2007). Projekty: Ważniejsze opracowania projektowe i realizacje (autor lub współautor): budynek mieszkalny przy ul. Radiowej 1997-1999 (realizacja), budynki mieszkalne przy ul. Bolesławickiej 1997-1999 (realizacja), plombowe budynki: biurowy i mieszkalny przy ul. Wiktorskiej 1997-2001 (realizacja), plombowy budynek mieszkalny z usługami przy ul. św. Wincentego 1997-2000 (realizacja), zespół zabudowy mieszkaniowo usługowej, ul. Kondratowicza, Rembielińska i Poborzańska 1998 (realizacja), zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Relaksowej 2001 (realizacja), zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Piłsudskiego w Legionowie 2001 (realizacja); biurowiec i centrum spedycyjne firmy Podlasie S.A. 2003 (realizacja); zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul Sarmackiej 13, 2004 (realizacja); zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Sowińskiego w Legionowie 2004; zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul Sarmackiej 15, 2005; zespół szkół przy ul. Gładkiej 2005; zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 2007 (w realiz.) Nagrody w konkursach SARP (współautor): koncepcja rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy 1992 nagroda równorzędna; zagospodarowanie Portu Praskiego 1994 I nagroda; projekt Placu marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie 1995 II nagroda; Ratusz Bielan 1995 II nagroda; projekt Hali Sportowo-Widowiskowej ŁKS w Łodzi 2001 wyróżnienie; konkurs SBPB na Wielorodzinny Dom z Betonu Komórkowego 1997 I nagroda; Konkurs na II etap Kampusu Akademii Świętokrzyskiej wyróżnienie I st.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7022-9423https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7022-9423http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7022-9423%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7022-9423

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59097/
URN
urn:pw-repo:WUT59097

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek