Switch on EDIT for your profile
Mirosław Szyłak-Szydłowski,
Chair of Environmental Protection
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Email:
Phone: +48222345417
Room no: 411
Consultations: Wednesday 10.15-12.00
Communication languages: English

Supervised BSc & MSc theses

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska [37]
Szyłak-Szydłowski Mirosław [37]
Michalik Karolina: Zapobieganie emisji odorantów i perspektywy rozwoju metod dezodoryzacji w wybranych wariantach stosowanych w zakładach oczyszczania ścieków komunalnych, 2018
Kwiatkowska Magdalena Renata: Analisis of possibilities and directions of open-cast reclamation, created because of functioning of open-cast mining. Reclamation project of chosen open-cast mine, 2016
Stukin Paula: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza wokół obiektów oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Starych Babicach i Wólce Kosowskiej, 2016
Gąsiorowska Martyna Grażyna: Uciążliwość zapachowa podkładów kolejowych nasyconych olejem kreozotowym - porównanie zastosowania dwóch rodzajów olfaktometrów, 2015
Report
Create an Alert
Go to selected page

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.