Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Halina Szatyłowicz - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Inne adresy email
  • Telefon
    +48 222347755106
  • Pokój
    33

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
chemia / dziedzina nauk chemicznych / obszar nauk ścisłych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7034-6985https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7034-6985http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7034-6985%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7034-6985

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58913/
URN
urn:pw-repo:WUT58913

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek