Switch on EDIT for your profile
.png
Piotr Szagała,
The Institute of Roads and Bridges
Faculty of Civil Engineering
Email:

Publications

Authored books
Chapters from monography [2]
Szagała Piotr: Zakres efektywnych długości pasów wyprzedzania na drogach o przekroju 2+1, in: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Zaghadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa / Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (eds.), vol. 5, 2008, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierow Budownictwa, ISBN 978-83-60200-51-3, pp. 229-236
Papers from journals [13]
Conference materials [14]
Jamroz Kazimierz, Wilde Krzysztof, Szagała Piotr: Projekty badawcze dotyczące projektowania, wyposażenia i utrzymania bezpiecznych dróg w programie RID, in: Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa - XI Miedzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 / Gobis Anna (eds.), 2016, Politechnika Gdańska, ISBN 978-83-922034-8-3, pp. 48-48
Kieć Mariusz, Szagała Piotr: Assessment of road safety for 2+1 roads with various solutions of separating of traffic directions, in: - ICTTE Belgrade 2018 - Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering / Olja Čokorilo (eds.), 2018, City Net Scientific Research Center, ISBN 978-86-916153-4-5, pp. 556-561
Kieć Mariusz, Szagała Piotr: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 2+1 z różnymi rozwiązaniami rozdzielającymi kierunki ruchu, in: Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa: perspektywa krajowa i regionalna - XII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 / Gobis Anna (eds.), 2018, Politechnika Gdańska, ISBN 978-83-922034-9-0, pp. 158-159
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.