Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Marek Świerczyński - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor inżynier architekt Marek ŚWIERCZYŃSKI Stanowisko: profesor nadzywczajny Jednostka: Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych Życiorys: Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1969, doktorat 1976. Z-ca dyr. Instytutu Projektowania Architektonicznego 1984-1986. Projektant w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych 1972-1974. Wykładowca Faculty of Environmental Design University of Lagos 1980-1983. Kierownik Pracowni Autorskiej w Spółdzielni Architektów PRO ARTE 1988-1999. Współwłaściciel i właściciel firm architektonicznych M&M Projekt i STUDIO B.A.U. Sp.z o.o. Prace naukowe: Ważniejsze prace naukowe: Studia nad kształtowaniem zabudowy mieszkaniowej w zależności od zmian infrastruktury i wyposażenia technicznego, 1971-1973; Modelowe jednostki mieszkaniowe dla 40-50 tyś. mieszkańców w Warszawskim Paśmie Północnym, 1973-1974; Infrastruktura społeczno-usługowa towarzysząca niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej i budownictwu jednorodzinnemu, 1978-1980; Modelowa jednostka mieszkaniowa z zabudową niską o dużej intensywności - opracowania studialno-projektowe rozwiązań technicznych, 1982-1983; Wpływ infrastruktury technicznej na kształtowanie zespołów niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 1986-1988; Zasady kształtowania funkcjonalno-przestrz. i technicznego niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 1988-1990. Nagrody: Nagrody, odznaczenia: Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 1973 i 1980; nagroda I stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 1975; Złoty Sześcian 1977; szereg nagród Rektora PW za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Projekty: Ważniejsze zrealizowane projekty (autor lub współautor): zespoły mieszkaniowe w W-wie: w osiedlu Ursynów Pd. w W-wie 1975, Poraje I, Poraje II 1984; zespoły niskiej zabudowy wielorodzinnej Leliwitów I 1995 i mieszk. w Wilanowie 1996; zabudowa wielorodzinna Tarchomin Vb 1997; zakład produkcji lamp teatralnych w Miedzeszynie 1988; budynek bankowo-biurowy ING przy Pl. Trzech Krzyży w W-wie 1998; hotele apartamentowe, ul. Książęca w W-wie (w real.). Konkursy (autor lub współautor): przebudowa cz. śródmiejskiej Szczecina - tzw. Osi Odrzańskiej 1971 - III nagroda; zagosp. przestrz. Ursynowa Pd. w Warszawie - I nagroda; zespół mieszk. Chełm Kowale w Gdańsku 1974 - I nagroda; osiedle Tarchomin w Warszawie 1974 - I nagroda; hotel Pullman przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie 1989 - I nagroda; siedziba AGORY S.A. w Warszawie 1998 - II nagroda.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0041-5591https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0041-5591http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0041-5591%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0041-5591

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58841/
URN
urn:pw-repo:WUT58841

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek