Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Adam Styk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 2223483428456
  • Pokój
    506

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Studia ukończyłem w 2004 roku na Wydziale Mechatroniki specjalizując się w inżynierii fotonicznej. Po zakończeniu studiów magisterskich rozpocząłem dzienne studia doktoranckie. W grudniu 2008 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą algorytmów automatycznej analizy obrazów prążkowych z przesunięciem fazy zastosowanych do wyznaczania rozkładu modulacji. W marcu 2009 roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Aktualnie pełnię funkcję Prodziekana ds. Studiów. Czas prywatny spędzam z żoną na poznawaniu ciekawych zakamarków świata. Zainteresowania naukowe - algorytmy automatycznej analizy obrazów prążkowych - optyczne metody pomiary ruchu harmonicznego elementów mechanicznych - nowoczesne optyczne systemy pomiarowe wykorzystujące kamery typu Smart-Pixel

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6181-9560https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6181-9560http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6181-9560%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6181-9560

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58777/
URN
urn:pw-repo:WUT58777

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek