Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Paweł Sosnowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 57 92
 • Pokój
  pok. 510, ul. Noakowskiego 18/20
 • Konsultacje
  https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Konsultacje
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Specjalizacja: administracja publiczna ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zadań samorządu terytorialnego (planowania przestrzenne), legislacja, prawo gospodarcze. 2010 — Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, stopień naukowy doktora nauk prawnych, 1996 — Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra prawa, 1997 — Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, dyplom magistra prawa kanonicznego. 1998 - 2010 — asystent w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, a następnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a od 2010, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Od 1998 zatrudniony w administracji publicznej (PFRON, Urząd m.st. Warszawy, PINB, PGSP), 2002 - 2006 — stały współpracownik Notesu Wydawniczego autor recenzji książek prawniczych. Członek rady naukowej czasopisma "Człowiek i Środowisko".

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "PROGRES" które zrealizowało pod moim współkierunkiem:


 • grant rektorski nt. "Decyzja o warunkach zabudowy - teoria i praktyka";
 • grant rektorski obejmujący szkolenia z tzw. umiejętności miękkich tj. autoprezentacji, komunikacji, negocjacji i zarządzania zespołem.

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011 oraz nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia naukowe w roku 2009.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0419-2981https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0419-2981http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0419-2981%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0419-2981

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58637/
URN
urn:pw-repo:WUT58637

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek