Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Barbara Siemiątkowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 84 71
  • Pokój
    256

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Matematyki Mechaniki i Informatyki, Uniwersytetu  Warszawskiego. Zdobyła stopień tytuł doktora habilitowanego w 2011 roku.

Zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania metod sztucznej inteligencji w robotyce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z widzeniem maszynowym, budową semantycznych map otoczenia robota i planowaniem bezkolizyjnej trasy.

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych i artykułów konferencyjnych – w tym artykułów z list czasopism recenzowanych z IF.

Kierownik i wykonawca projektów krajowych z dziedziny zastosowania metod sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7691-1375https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7691-1375http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7691-1375%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7691-1375

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58377/
URN
urn:pw-repo:WUT58377

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek