Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Alicja Sadowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 95
  • Pokój
    310B

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, którego jest pracownikiem od 1 października 1979 r. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1989 r., a w 1991 r. zdobyła uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych.

Autorka lub współautorka publikacji zamieszczonych w literaturze fachowej i wystąpień konferencyjnych z zakresu pomiarów szczegółowych i instrumentoznawstwa oraz opracowań o charakterze naukowo-technicznym na potrzeby przemysłu, głównie z zakresu badania przemieszczeń.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia dydaktyczne na kierunku geodezja i kartografia na studiach inżynierskich z pomiarów szczegółowych i podstaw geodezji. W latach 2007-2015 prowadziła zajęcia z podstaw geodezji w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Główny obszar jej zainteresowań to osnowy szczegółowe, osnowy pomiarowe i pomiar szczegółów wykonywany metodami klasycznymi i satelitarnymi.

Bierze udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych. Jest członkiem m.in. Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

W roku 1990 otrzymała Nagrodę Indywidualną I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe, w roku 1993 Nagrodą Indywidualną II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, a w 2012 roku Nagrodą Zespołową II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne. W 2014 r. została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.

Jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58253/
URN
urn:pw-repo:WUT58253

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek