Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Radosław Pytlak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka, ekonomia Specjalności: symulacja i optymalizacja układów dynamicznych, zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Rozprawa doktorska: Minimaksowe zadanie sterowania optymalnego z czasem dyskretnym: własności rozwiązań i algorytmy, 24/02/1987, Politechnika Warszawska. Uzyskany stopień doktor nauk technicznych. Rozprawa habilitacyjna: Numerical Methods for Optimal Control Problems with State Constraints. (Metody numeryczne rozwiązywania zadań sterowania optymalnego z ograniczeniami na stan), 13/06/2000. Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki, specjalność : układy dynamiczne. Od lutego 2017 pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6181-804Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6181-804Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6181-804X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6181-804X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57901/
URN
urn:pw-repo:WUT57901

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek