Włącz edycję swojego profilu
.png
Jolanta Podedworna
Profesor nadzwyczajny
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: (22) 234 53 30
Pokój: 510
Konsultacje: poniedziałek 13.00-14.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Podedworna Jolanta
2015
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Sytek-Szmeichel Katarzyna: Wyróżnienie za referat pt. „Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”, Warszawa 23-24 kwietnia 2014, 2015
Scientific or artistic achievements
Augustyniak Paula
2016
Podedworna Jolanta
2016
Award for organisational achievements
Kwietniewski Marian
2017
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.