Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marta Poćwierz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 74 30
  • Pokój
    107b

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1993 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika uzyskał w 2005 roku na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki stosowanej pracuje od 1993 roku. Zainteresowania naukowe to aerodynamika budynków. W latach 2008 -2016 Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów Od 2016 roku Prodziekan ds. studenckich wydziału MEiL

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
mechanika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0941-3840https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0941-3840http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0941-3840%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0941-3840

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57721/
URN
urn:pw-repo:WUT57721

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek