Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Pluta

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

doktor habilitowany inżynier architekt Katarzyna PLUTA Stanowisko: profesor nadzywczajny Jednostka: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Życiorys: Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1993, doktorat 2000. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1997; Stypendysta APTEA HOM FUND, 1995, Sydney, Australia; Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego 1996, 2000. Stypendysta DAAD 2001,2008. Członek IFHP, SARP, Członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN, Członek Koła Architektów -Plastyków„Plener” OW SARP i innych organizacji. Organizator wymian naukowych oraz wizyt studialnych pracowników i studentów z (m.in.): Katholieke Universiteit Nijmegen, Technische Universität Berlin, Universität Stuttgart, Université Paris 12- Val de Marne, HafenCity University Hamburg (wykłady, koordynacja programów naukowych, organizacja wycieczek studialnych na temat planowania rozwoju Warszawy). Wystawy malarskie (m.in.): "Il passetto e i vicoli di Borgo", Rzym, galeria Athena Arte, 1990; "Impresje- Rzym` 90", Włoski Instytut Kultury, Warszawa, 1991(wystawa indywidualna); „Zabytkowa architektura polska w rysunkach i malarstwie architektów”; Biblioteka Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa, 2001, „Śladami Stanisława Noakowskiego po Europie”, Stara Kordegarda w Łazienkach Królewskich, Warszawa, 2008. Prace naukowe: Ważniejsze publikowane prace naukowe: Peryferie i centrum Warszawy a jej stołeczność, 2004, (współautor); Projektowanie urbanistyczne a Nowa Karta Ateńska 2003, 2008, (współautor). Ważniejsze publikacje: Planning Responses for Mass Movements of Tourists in Poland, on the Example of the City Warsaw 1996; New Factors and Planning Instruments in Shaping Urban Complexes in Poland, 1996; Urban Design as a Component of the Sustainable Development of Cities, 1997; Kształtowanie krajobrazu Skarpy Warszawskiej jako element planowania zrównoważonego rozwoju Warszawy, 2000; Influence of global forces on shaping Warsaw’s spatial structure, 2000; Kształtowanie harmonijnego rozwoju środowiska mieszkaniowego współczesnych zespołów urbanistycznych, 2000; New ideas for shaping public space of the Vistula valley in Warsaw, 2001; Free Reflections on the Theme of Urban Space, 2003; Współczesne zespoły architektoniczne i urbanistyczne w strukturze miasta, 2004; Sacrum - elementem tożsamości krajobrazu Warszawy, 2006; Idea miasta -ogrodu - panaceum na rozproszenie miast, 2007; Granica miasta europejskiego, na przykładzie Warszawy, 2007; Zielone Osie Mokotowa na obszarze Skarpy Warszawskiej - planowanie i zarządzanie, 2008, Uroda współczesnych miast europejskich, 2009. Nagrody: Nagrody i odznaczenia: nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1994, nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 2001, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2000. Projekty: Ważniejsze opracowania i zrealizowane projekty: Plan ogólny Słupska 1994; Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju m.st. Warszawy 1996; Plan miejscowy Aleksandrowa w gminie Wawer 1997, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 2000; projekt koncepcyjny zespołu stoisk firm komputerowych: Komputerowe Miasto, PKiN, Warszawa, 1996; Kształtowanie zagospodarowania Praskiego brzegu Wisły na odcinku od Portu Praskiego do Mostu Gdańskiego w Warszawie, 2000, Kształtowanie zagospodarowania brzegów Wisły od Mostu Poniatowskiego do Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, 2002, Sacrum w krajobrazie rozpraszającego się miasta, 2006, Miasto -ogród jako wzór dla porządkowania chaotycznej zabudowy podmiejskiej, na przykładzie płd.- zach. obszaru Warszawy, 2006.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8069-5153https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8069-5153http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8069-5153%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8069-5153

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57705/
URN
urn:pw-repo:WUT57705

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek