Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tadeusz Pałko

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 84 80
  • Pokój
    154

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Prof. Tadeusz Pałko jest wybitnym specjalistą z inżynierii biomedycznej w skali światowej. Uzyskał dyplom mgr inż. elektroniki w 1965 r. i doktoryzował się w zakresie inżynierii biomedycznej w 1974 r. na Politechnice Warszawskiej, a habilitował się na Politechnice Śląskiej w 1985 r. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r. W latach 1991-2012 był dyrektorem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. Pracował też w instytutach medycznych i przez wiele lat był konsultantem naukowym Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Uczestniczy w pracach wielu organizacji naukowych krajowych i międzynarodowych zajmujących się inżynierią biomedyczną. Obszar osiągnięć prof. T. Pałko obejmuje techniki odbioru i przetwarzania sygnałów oraz budowę elektronicznej aparatury medycznej. Z tego zakresu ma na swoim koncie 573 publikacje i 14 patentów. Był promotorem 15 zakończonych doktoratów. Kierował wieloma grantami naukowymi. Wyniki jego licznych prac badawczych znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej, m.in. stereotaktyczne manipulatory wieloczynnościowe dla usprawniania operacji laparaskopowych, spektrometry impedancyjne do charakteryzacji tkanek oraz nowatorskie czujniki do nieinwazyjnej gazometrii krwi tętniczej, szczególnie przydatne do użytku w stanach zagrożenia życia. Za te osiągnięcia uzyskał wiele nagród i odznaczeń.

Od stycznia 2020 r. jest członkiem komitetu naukowego Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk. Został wybrany na kadencję 2020-2023.


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8185-8700https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8185-8700http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8185-8700%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8185-8700

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57529/
URN
urn:pw-repo:WUT57529

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek