Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Kinga Pawłowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 15 51
 • Pokój
  228 Gmach Główny Plac Politechniki 1
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Antropolog i Socjolog. Doktor nauk humanistycznych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku ogólnych obszarów, do których należą m.in. władza w organizacji, socjologia i antropologia organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem, ekonomia społeczna, zróżnicowania i nierówności społeczne, problemy społeczne, antropologia społeczna, antropologia kultury oraz socjologia i antropologia wsi.

Wykaz dorobku naukowego

Opublikowane artykuły:

1. Kinga Pawłowska, „Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcie antropologiczne”, „Wieś i Rolnictwo” (IRWiR PAN), nr 1 (142), 2009, s. 62-84. 

2. Kinga Pawłowska, „Wiejskie habitusy i «nowy kapitalizm»”, „Polityka Społeczna” (IPiSS), nr 4, rocznik XXXVI (433), 2010, s. 18-28. 

3. Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska, „Kapitał społeczny – lek na całe zło”, „Polityka Społeczna” (IPiSS), nr 5-6, rocznik XXXVIII (446, 447), 2011, s. 21-26.

4. Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska (2011), „Obywatelska partycypacja: migotanie idei”, w: (red.) A. Olech, „Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej”, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 61-79.

5. Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska (2012), „Instytucjonalne kontradykcje trzeciego sektora, w: (red.) P. Poławski, „Trzeci sektor: fasady i realia”, Warszawa: IPiSS, s. 33-58.  

7. Kinga Pawłowska, Recenzja pracy Ewelin Szpak „Mentalność ludności wiejskiej w PRL: studium zmian”, Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, FDPA, 2013 w: „Polityka Społeczna”, nr 7, 2014, ISSN 0137-4729, ss. 33-35.

8. Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska (2014), „Jeśli partycypacja - ... to z panną taką jak ty”, w: (red.) Anna Przybylska, Anna Giza, „Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej”, Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, ISBN 978-83-7383-542-9, ss. 12-26. 

9. Bożykowski M., Cupała W., Jasiński M., Jawor-Joniewicz A., Lewandowska Z., Pawłowska K., Podwójcic K., Poławski P., Twardowska M., Zalewski D. (2015), (red.) P. Poławski, D. Zalewski, „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna: kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej”, podręcznik, Katowice – Warszawa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

10. Kinga Pawłowska, „Dynamizm wiejskich kosmologii: łady społeczne i wizje świata”, w: „Zeszyty Wiejskie”, nr XX, 2014, ISSN 1506-6541, ss. 259-269.

11. Kinga Pawłowska, „Kobieta wiejska w pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku”, w: “Wieś i Rolnictwo”, nr 1.2, 2015, ISSN 0137-1673, ss. 51-66.

12. Kinga Pawłowska, “How to Cope in the System: Some Tactics of the Inhabitants of Selected Polish Villages”, w: “Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas”/Michalska Sylwia, Zajda Katarzyna (red.), 2015, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-842-4, ss. 59-82.

13. Kinga Pawłowska, “Child Care Benefit 500+ as Component of Local Knowledge: Attempt to Get Insight”, w: “Polityka Społeczna”, No 1 ENG (13), 2017, ISSN 0137-4729, ss. 37-42.

14. Kinga Pawłowska, „Siła słabych”: „strategie” władzy i „taktyki” oporu w organizacji, w: „Social Studies: Theory and Practice”, Vol. 3, No. 2/2017, ISSN 2544-0071, ss. 39-60.   

15. Kinga Pawłowska, "Uległość w miejscu pracy: o prywatyzacji przestrzeni organizacyjnej”, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4/2018, s. 11-27.


 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
etnologia / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8291-4986https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8291-4986http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8291-4986%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8291-4986

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57509/
URN
urn:pw-repo:WUT57509

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek