Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Patorski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 83 45
  • Pokój
    516

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Krzysztof Patorski jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (IMiF PW). Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Mechatroniki PW w 1970 r., stopień doktora nauk technicznych w 1976 r. na Uniwersytecie w Osace w Japonii, stopień doktora habilitowanego w 1981 r (PW)., tytuł profesora nauk technicznych w 1990 r. (PW). Specjalizuje się w optyce i inżynierii fotonicznej, a w szczególności: teorii i zastosowaniach pola dyfrakcyjnego Fresnela struktur okresowych i quasi-okresowych, interferometrii z zastosowaniem siatek dyfrakcyjnych w oświetleniu koherentnym i niekoherentnym, teorii i zastosowaniach metody prążków mory, cyfrowej interferometrii plamkowej oraz automatycznym przetwarzaniu i analizie obrazów prążkowych (interferogramów, moirègramów, obrazów z oświetleniem strukturalnym). Jest autorem monografii opublikowanej w uznanej serii Progress in Optics (vol. 27) dotyczącej zjawiska samoobrazowania i zastosowań (Elsevier, 1987) oraz książki Handbook of the Moirè Fringe Technique (Elsevier, 1993). Członek rad naukowych czasopism Optics and Lasers in Engineering (W. Brytania) i Optical Review (Japonia). Jest autorem i współautorem ponad 120 artykułów naukowych. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW. Za wybitny wkład w rozwój optyki i fotoniki Profesor Patorski został wyróżniony najwyższym statusem członkowskim Fellow of the International Society for Optical Engineering (SPIE), USA (1998) oraz Fellow of the Optical Society of America (OSA), USA (2012).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5197-3118https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5197-3118http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5197-3118%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5197-3118

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57465/
URN
urn:pw-repo:WUT57465

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek