Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mirosław Orzechowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor habilitowany inżynier architekt Mirosław ORZECHOWSKI Stanowisko: adiunkt Jednostka: Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Życiorys: Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1990 Członek SARP, Członek Spółdzielni Architektów Pro - Arte. Prace naukowe: Ważniejsze prace naukowe (współautorstwo): Perspektywa subiektywna w rysunkowej i malarskiej wizji wnętrz architektonicznych, 1994; Doświadczenia plenerów w Toruniu, rysunek odreczny z natury a percepcja wizualna przestrzeni, 1998; Plenery w Kazimierzu Dolnym, doświadczenia, studia, badania metod rysunku i percepcji wizualnej przestrzeni, 1999; Rysunek odręczny, a współczesne tendencje rozwoju graficznych form przekazu wizji projektowych, 1999; Warszawska Szkoła Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i jej rola w kształceniu architekta, 2001. Projekty: Ważniejsze opracowania projektowe (autor lub współautor): Projekt zespołu apartamentowego „Wilanowska”, 1994-96; Projekt zespołu mieszkaniowego w Tarchominie przy ulicy Van Gogha, 1998-2000; Projekt zespołu mieszkaniowego w Natolinie,1998-2001; Projekt zespołu mieszkaniowego na Ursynowie, 2001; Projekt zespołu mieszkaniowego w Natolinie „Przy Bażantarni II”, 1999-2001; Projekty licznych budynków jedno i wielorodzinnych. Udział w wystawach zbiorowych i wystawy indywidualne.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1704-8946https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1704-8946http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1704-8946%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1704-8946

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57293/
URN
urn:pw-repo:WUT57293

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek