Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Orliński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 66
  • Pokój
    4.6.7
  • Konsultacje
    Aktualne konsultacje na https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tematyka badawcza: badania procesu zasilania w tłokowych silnikach spalinowych, badania procesu spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego w tłokowych silnikach spalinowych, sterowanie i diagnostyka silników spalinowych, paliwa alternatywne ciekłe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1433-5202https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1433-5202http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1433-5202%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1433-5202

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57285/
URN
urn:pw-repo:WUT57285

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek