Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Małgorzata Orechwo - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 15 40
 • Pokój
  229 A
 • Konsultacje
  czwartki, godz. 9:00-10:30 za pośrednictwem MS Teams. Studenci proszeni są o wpisanie się na czacie przed rozmową.
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS w Warszawie, obecnie SGH, (studia w zakresie ekonomiki i organizacji transportu). W 1997 obroniła w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH rozprawę doktorską nt.: „Efektywność inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym” i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.


Zatrudniona w PW od 1987r., początkowo jako stażysta, następnie asystent, adiunkt, a od 2019r. adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na WAiNS PW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z ekonomii, rynków kapitałowych, przedsiębiorczości, planowania przedsięwzięć biznesowych, podejmowania działalności gospodarczej. Specjalizuje się w problematyce obejmującej przede wszystkim politykę gospodarczą, rynki finansowe.


Udział w projektach badawczych, m.in.:


 • 2014-2015 grant statutowy „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie”, funkcje: udział w organizacji konferencji, udział w konferencji z referatem, wykonawczyni badań i współautorka publikacji punktowanej
 • 2015-2016 grant statutowy „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie” Funkcje: udział w organizacji konferencji, udział w konferencji z referatem, wykonawczyni badań i współautorka publikacji punktowanej
 • 2016-2017 grant statutowy „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie – instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski” Funkcje: udział w konferencji z referatem, wykonawczyni badań i autorka publikacji punktowanej
 • 2017-2018 grant statutowy „Zarządzanie i administrowanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny”: autorka jednego rozdziału w monografii naukowej będącej wynikiem badań przeprowadzonych w ramach grantu.


Udział w przygotowaniu, jak i realizacji grantu WAiNS „Dostępność i nowoczesne formy promocji i edukacji” (2018-2019)


Wybrane publikacje:


 • Orechwo Małgorzata: Kredyty i pożyczki jako podstawowa forma finansowania zwrotnego zadań rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, w: Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny, Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Tomczak Agnieszka (red.) 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-000-9, ss. 100-117
 • Orechwo Małgorzata: Mechanizmy wsparcia procesu B+R przedsiębiorstw, w: Journal of Modern Science, vol.3, nr 34, 2017, ss. 125-138, DOI:10. 13166/JoMS
 • Orechwo Małgorzata, Nowakowski Eligiusz: Stabilność pieniądza jako kluczowy czynnik bezpieczeństwa zabezpieczenia emerytalnego, w: Journal of Modern Science,nr 2(29), 2016, ss. 175-198, DOI:10.13166/JoMS
 • Orechwo Małgorzata, Nowakowski Eligiusz: Struktura terminowa długu publicznego a bezpieczeństwo ekonomiczne waluty, w: Journal of Modern Science, nr 1/24/2015, ss. 249-268, DOI:10.13166/JoMS


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:


Udział m.in. w kursie pn. „Sztuka autoprezentacji i prowadzenie dyskusji”, zrealizowanego w ramach zad. 44 „Kompetentny wykładowca” projektu „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” (24-26.06.2019, CZIITT PW)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ekonomia / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1113-6862https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1113-6862http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1113-6862%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1113-6862

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57281/
URN
urn:pw-repo:WUT57281

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek