Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Paweł Nowak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 65 15
  • Pokój
    520
  • Konsultacje
    piątki 14:00 - 16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW). Studia ukończył  w 1993 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego, specjalność technologia i organizacja budowy. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w Politechnice Warszawskiej w 2002 r. za pracę na temat optymalizacji wariantów realizacji budowy. Od 1993 r. pracuje w Politechnice Warszawskiej na stanowisku asystenta, a od 2002 roku - adiunkta w Instytucie Inżynierii Budowlanej. W latach 2012 - 2019 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Rozwoju WIL PW oraz koordynatora mobilności studentów i pracowników Erasmus+. Jest kierownikiem licznych projektów dydaktycznych Erasmus+, reprezentując PW jako promotor projektu lub jako partner projektu. (www.erasmusplus.il.pw.edu.pl). W latach 2012-2016 był sekretarzem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, w latach 2016-2020 członkiem Sekcji, obecnie członek Grupy Problemowej Sekcji. Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz krajowych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych. Pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie” (akredytowanych przez PSMB, RICS oraz IPMA, których XV edycja realizowana jest w 2021 roku na Politechnice Warszawskiej). W 2019 roku reprezentował Polskę, jako ekspert drużyny narodowej BIM, na zawodach WorldSkills (Future Skills). Jest członkiem - założycielem PSMB (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budowlanych, od 2006 roku), Członkiem - Fellow CIOB (od 2005 roku, Chartered Institute of Building, Wielka Brytania, od 2007 roku Członek Panelu Weryfikującego Członkostwo w CIOB, od 2008 do 2018 roku członek Members Forum – ciała doradczego CIOB), od 2011 roku posiada kartę EURBE (European Building Expert) oraz jest Członkiem Krajowego Komitetu Monitorującego Kartę EURBE oraz członkiem IACEE – International Association for Continuing Engineering Education. Od 2020 roku został członkiem Zespołu Doradców Dziekana WIL PW. Jako wykładowca prowadzi zajęcia z zakresu szeroko rozumianej tematyki zarządzania w budownictwie, np. sterowanie i organizacja budowy, technologia i organizacja robót. Zainteresowania – prawo i dobra książka. Hobby: podróże i zegarki.


 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4748-0796https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4748-0796http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4748-0796%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4748-0796

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57125/
URN
urn:pw-repo:WUT57125

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek