Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krystyna Niesiobędzka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 59 53
 • Pokój
  406
 • Konsultacje
  Poniedziałek: 12:00 - 13:30
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor hab. Krystyna Niesiobędzka – absolwentka Wydz. Chemii UW - jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej od stycznia 1989 roku. Jej zainteresowania i działalność naukowa koncentrują się wokół środowiska glebowego w aspekcie zagrożeń niebiodegradowalnymi zanieczyszczeniami metalicznymi (charakteryzującymi się łatwą migracją w łańcuchu troficznym i dużą dostępnością biologiczną). Wieloletnie badania, baczne obserwacje środowiska na tle czynników przyrodniczych i antropogenicznych zaowocowały pojawieniem się cyklu publikacji poświęconych procesom akumulacji i migracji metali w układzie gleba-roślinność. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała 24 czerwca 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej  migracji radioaktywnego 137Cs (uwolnionego do środowiska w wyniku katastrofy nuklearnej w Czarnobylu) w relacji gleba-szata roślinna. Stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskała 21 maja 2019 r. Jest członkiem międzynarodowej organizacji - International Union of Radioecology oraz Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Od wielu lat współpracuje z zagranicznymi redakcjami czasopism (m.in.Canadian Center of Science and Education) Inne zainteresowania: literatura z zakresu psychologii, filozofia wschodu. 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5466-8258https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5466-8258http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5466-8258%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5466-8258

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57085/
URN
urn:pw-repo:WUT57085

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek