Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marek Nawalany

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Języki komunikacji
    angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Marek Nawalany (12 IX 1947 - 21 V 2020). Profesor, wybitny specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, hydrogeologii i inżynierii środowiska. Absolwent dwóch uczelni z dyplomami: magistra inżyniera inżynierii technicznej fizyki jądrowej po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1971) i magistra matematyki stosowanej po Uniwersytecie Warszawskim (1982). Po studiach w krakowskiej uczelni, gdzie pracował, uzyskał stopień doktora nauk technicznych z technicznej fizyki jądrowej (1974), jako nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej uzyskał następne stopnie i tytuły: doktora habilitowanego nauk technicznych hydrologii i gospodarki wodnej (1984) oraz profesora hydrologii i gospodarki wodnej (1994). Osiągnął również w 1980 roku (Postdoc) Diploma in Hydrology and Water Management, Instytut of Hydraulics and Environmental Engineering (Delft, Holandia). Pełnił liczne funkcje akademickie: wicedyrektora (1986–1992) i dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska PW (1992–2000), kierownika: Zakładu Ochrony Środowiska Miejskiego (1 X 1992–31 VIII 1993), Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska (2007–2011) oraz jedynej Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PW (2011–2017). Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych, 3 książek i 11 monografii i oraz kilkudziesięciu raportów naukowych, które prezentował na ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Inicjator, organizator i wykonawca 24 projektów badawczych, w tym 10 międzynarodowych.

Organizator lub współorganizator czterech dużych konferencji międzynarodowych. Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (1985-2020); Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (1993-2020); IAHS (International Association of Hydrological Sciences, 1985-2020); Sekcji Wód Podziemnych (wiceprezydent 1991-1995); IAH (International Association for Hydrogeologists, 1985–2020); Advisory Committee of the EPCEM (European Postgraduate Course in Environmental Management, University of Amsterdam, 1991-2020); Hydrologische Kring (Holenderskie Towarzystwo Hydrologiczne, czł. zagraniczny, 1987–do teraz); European Science Fundation (2000-2020); Global Water Partnership (GWP, przedstawiciel Polski 1998–2002, czł. 2002-2020); ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny propozycji projektów badawczych w zakresie wód podziemnych, technologii informatycznych w ochronie środowiska (GMES, 2002-2020).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9422-734Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9422-734Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9422-734X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9422-734X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57037/
URN
urn:pw-repo:WUT57037

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek